14
15
16

dla Ucznia

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego
Organizacja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego
 
Samorząd uczniowski:
Przemysław Skóra - przewodniczący
Jakub Wójtowicz
Kozak Łukasz