dla Ucznia

 
Organizacja roku szkolnego w Centrum Kształcenia Zawodowego
 
Samorząd uczniowski:
Tyburcy Wojciech
Łyszcz Adian
Wójtowicz Jakub