Informacja

W dniu 10 stycznia 2018 o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.
Na zebraniu wychowawcy poinformują o postępach w nauce i zachowaniu oraz udzielą informacji o  zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.