Informacje

 

Prowadzimy nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) to nowość Ministerstwa Edukacji Narodowej. To elastyczne, nowoczesne kształcenie zawodowe. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe skierowane są do osób dorosłych, które będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.
W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym wymogiem jest ukończone 18 lat.

Nasza ofertę kierujemy do osób, które myślą o:

? podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
? dobyciu nowego zawodu
? zmianie pracy

Kształcimy w kwalifikacjach:

? Montaż urządzeń isystemów energetyki odnawialnej (B21) w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (311930)

? Użytkowanie obrabiarek skrawających (M19) w zawodzie operator obrabiarek skrawających (722307)

? Diagnozowanie inaprawa podzespołów izespołów pojazdów samochodowych (M18) w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych (723103)

? Wykonywanie inaprawa elementów maszyn, urządzeń inarzędzi (M20) w zawodzie ślusarz (722204) z modułem spawacza

? Montaż systemów suchej zabudowy (B5) w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (712905)

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest nową formą kształcenia, która ma zastąpić likwidowane technika uzupełniające i umożliwić osobom dorosłym uzyskanie kwalifikacji zawodowej lub przekwalifikowanie się. Nauka trwa 1 lub 2 semestry w ramach jednej kwalifikacji, w systemie dogodnym dla Państwa. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną.

Zapraszamy zarówno osoby pracujące jak i niepracujące.

Uczestnicy wszystkich kursów otrzymują zaświadczenia ukończenia odpowiednich form kształcenia stanowiące załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 186).

 

Przyjmujemy już zapisy na te kierunki !