Kadra

Dyrekcja CKZ

Mirosław Pustelnik - Dyrektor

Andrzej Ptasiński – Wicedyrektor

Jerzy Stoś-Wierzbowski – Kierownik Gospodarczy

 

Administracja CKZ

Szymańska Jolanta - kasjer

Skałban Olga - starszy referent

Giza Ewelina - sekretarka

 

Kadra pedagogiczna Centrum Kształcenia Zawoodowego

Adamczyk Janusz - nauczyciel zawodu: technik budownictwa, murarz

Banaszek Przemysław - nauczyciel wychowania fizycznego

Dziechciarz Piotr - nauczyciel zawodu, wychowawca klasy

Firlej-Furmaga Aneta - nauczyciel geografii

Goliszek Tomasz - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Górecki Grzegorz - nauczyciel zawodu: ślusarz, technik mechanik 

Grabowski Andrzej - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Grzechnik Mariusz - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Jurak Karol - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Klimowicz Anna - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych

Klimowicz Mariusz - nauczyciel zawodu: technik mechanik, ślusarz

Kosiarski Tomasz - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, diagnosta

Ks. Hieronim Kotala- nauczyciel religii

Kresińska Iga - nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy

Kustra Jacek - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, diagnosta

Legieć Barbara - nauczyciel języka polskiego,

Łój Danuta - nauczyciel fizyki,

Ogorzałek Stanisław - nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Ogorzałek Wiesław -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu i teoretycznych przedmiotów zawodowych,

Ogrodnik Ewa - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy

Osiak Jacek - nauczyciel historii i WOS

Piskorski Jan - nauczyciel zawodu: technik budownictwa

Rus Bogusław - nauczyciel zawodu: technik mechanik

Sękowski Kamil- nauczyciel praktycznej nauki zawodu

Stefaniak Teresa - nauczyciel biologii i chemii

Sulej Jarosław - nauczyciel wychowania fizycznego

Sułek Pelagia - nauczyciel przedsiębiorczości

Wójtowicz Sylwia - pedagog 

Zapora Piotr - nauczyciel zawodu: technik budownictwa, murarz

 

Pracownicy obsługi

Ciupa Mariola

Fijoł Ireneusz

Krekora Elżbieta

Męczyński Witold

Otręba Iwona