Kadra

Dyrekcja ZKZ

Mirosław Pustelnik - Dyrektor

Andrzej Ptasiński – Wicedyrektor

Olga Skałban – Kierownik Gospodarczy

 

Administracja ZKZ

Ciupa Mariola - kasjer

Giza Ewelina - sekretarz szkoły

Sobich - Wierak Anna -  kasjer

Noweta Aneta - sekretarka

Księgowość szkoły obsługuje : 

Powiatowe Centrum Rozliczeniowo - Księgowe w Puławach
ul. 6-go Sierpnia 5, 24-100 Puławy
e-mail: pcrk@pulawy.powiat.pl tel. 813 113 199

 

Kadra pedagogiczna Zespołu Kształcenia Zawoodowego

Adamczyk Janusz - nauczyciel zawodu: technik budownictwa, murarz

Banaszek Przemysław - nauczyciel wychowania fizycznego

Dziechciarz Piotr - nauczyciel zawodu, wychowawca klasy

Firlej-Furmaga Aneta - nauczyciel geografii

Goliszek Tomasz - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Górecki Grzegorz - nauczyciel zawodu: ślusarz, technik mechanik 

Grabowski Andrzej - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Grzechnik Mariusz - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Jurak Karol - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych

Klimowicz Anna - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, wychowawca klasy

Klimowicz Mariusz - nauczyciel zawodu: technik mechanik, ślusarz

Kosiarski Tomasz - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, diagnosta

Wawerska Dorota- nauczyciel religii

Kresińska Iga - nauczyciel języka angielskiego

Kustra Jacek - nauczyciel zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, diagnosta

Pasieczna Justyna - nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy

Łój Danuta - nauczyciel fizyki

Ogorzałek Wiesław -  nauczyciel praktycznej nauki zawodu i teoretycznych przedmiotów zawodowych

Rozenkiewicz Monika  - nauczyciel matematyki, wychowawca klasy

Wiejak Wojciech - nauczyciel historii i WOS

Piskorski Jan - nauczyciel zawodu: technik budownictwa

Rus Bogusław - nauczyciel zawodu: technik mechanik

Stefaniak Teresa - nauczyciel biologii i chemii

Stasiak Grażyna - nauczyciel języka polskiego

Sulej Jarosław - nauczyciel wychowania fizycznego

Sułek Pelagia - nauczyciel przedsiębiorczości

Wójtowicz Sylwia - pedagog 

Zapora Piotr - nauczyciel zawodu: technik budownictwa, murarz

 

Pracownicy obsługi

Fijoł Ireneusz

Krekora Elżbieta

Męczyński Witold

Otręba Iwona