Kursy

Kursy

Obecnie w naszej ofercie szkoleniowej znajdują się następujące kursy:

1. Spawanie w osłonie CO 2 - MAG
Szkolenie trwa 150 godzin
Cena 1 500 zł  (egzamin - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach)

Cena 1 600 zł  (egzamin TUV)

2. Spawanie w osłonie argonu - TIG
Szkolenie trwa 150 godzin
Cena 1 600 zł  (egzamin IS)

Cena 1 700 zł  (egzamin TUV)

3. Spawanie elektrodą otuloną
Szkolenie trwa 150 godzin
Cena 1 400 zł  (egzamin IS)

Cena 1 500 zł  (egzamin TUV)
 

4. Kurs operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC
Szkolenie trwa 150 godzin
Cena 1 500 zł
 
5. Kurs projektowania AUTOCAD
Szkolenie trwa 150 godzin
Cena 1 500 zł
 

6. Kurs operatora wózków widłowych z napędem spalinowym i elektrycznym
Szkolenie trwa od 60 do 80 godzin
Cena 650 zł

7. Kurs komputerowy "ABC komputera + MS Office"

Szkolenie trwa 60 godzin
Cena 500 zł
 
 
8. Odnowienie uprawnień spawacza przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach:
- podstawowe 400 zł
- ponadpodstawowe 600 zł
 
9. Odnowienie uprawnień spawacza przez TUV:
- podstawowe 500 zł
- ponadpodstwowe 700 zł
 
 

Od września 2013 r. zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach kwalifikacyjnych dla osób dorosłych zarówno pracujących jak i pozostających bez pracy.
Naszą ofertę kierujemy do osób, które myślą o :
- podnoszeniu swoich kwalifikacji zawodowych
- zdobyciu nowego zawodu