Aktualności

I Powiatowy Dzień Wolontariatu

6 grudnia 2019 r. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w I Powiatowym Dniu Wolontariatu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Uroczystość rozpoczęła się panelem dyskusyjnym na temat " Wolontariat-okno na świat. Dwie strony korzystają na działaniach" z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów zaangażowanych w działalność wolontariacką. Po tej części nastąpiła Gala "Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego" podczas której uhonorowano osoby i podmioty wyróżniające się w dziedzinie wolontariatu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Monika Rozenkiewicz

Stypendium z programu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" dla ucznia klasy 3mzB!

Z dumą informujemy, że uczeń klasy 3 mzB Dawid Korłub, otrzymał stypendium za wysokie rezultaty w nauce, w ramach programu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Serdecznie gratulujemy!
 

Zajęcia teoretyczne
Data w godzinach liczba godzin (45 min)
21.11.2019 15:00-18:00 4
22.11.2019 15:00-18:00 4
23.11.2019 8:00-14:30 8
24.112019 8:00-14:30 8
30.11.2019 8:00-14:30 8
01.12.2019 8:00-15:15 9
05.12.2019 14:00-18:30 6
06.12.2019 13:30-17:15 5

 

Zajęcia Praktyczne
Data W godzinach ilość godzin (45 min)
25.11.2019 8:00-12:00 5
26.11.2019 14:00-19:15 7
26.11.2019 07:15-14:00 8
29.11.2019 15:00-18:45 5
02.12.2019 13:00-19:00 8
02.12.2019 08:00-12:00 5
03.12.2019 14:00-19:15 7
03.12.2019 07:15-14:00 8
04.12.2019 07:15-11:45 6
07.12.2019 8:00-15:30 10
08.12.2019 8:00-15:30 10
09.12.2019 13:00-19:00 8
09.12.2019 7:15-:12:00 6
10.12.2019 14:00-19:15 7
12.12.2019 14:00-18:30 6
13.12.2019 13:30-19:30 7
14.12.2019 08:00-15:30 10
15.12.2019 8:00-15:30 10
16.12.2019 13:00-19:00 8
16.12.2019 7:15-12:00 6
17.12.2019 14:00-19:15 6
18.12.2019 15:00-18:45 5
19.12.2019 14:00-18:30 6

Strony