14
15
16

Aktualności

Drugi termin pracy kontrolnej z przedmiotu Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej - 25 stycznia 2014 r. 

Dostawa wyposażenia pracowni Technika urządzeń i systemów energii odnawialnej dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (data zamieszczenia 18.11.2013)
Pliki:
1. Ogłoszenie o przetargu (data zamieszczenia: 18.11.2013)

 

W dniu 2 września 2013 r. otworzyłiśmy Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcąc w zawodzie:

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Elektryk

 

Strony