Aktualności

I Powiatowy Dzień Wolontariatu

6 grudnia 2019 r. grupa uczniów naszej szkoły uczestniczyła w I Powiatowym Dniu Wolontariatu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Uroczystość rozpoczęła się panelem dyskusyjnym na temat " Wolontariat-okno na świat. Dwie strony korzystają na działaniach" z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów zaangażowanych w działalność wolontariacką. Po tej części nastąpiła Gala "Wolontariusz roku Powiatu Puławskiego" podczas której uhonorowano osoby i podmioty wyróżniające się w dziedzinie wolontariatu. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Monika Rozenkiewicz

Stypendium z programu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" dla ucznia klasy 3mzB!

Z dumą informujemy, że uczeń klasy 3 mzB Dawid Korłub, otrzymał stypendium za wysokie rezultaty w nauce, w ramach programu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Serdecznie gratulujemy!
 

Strony