Aktualności

 
Prosimy słuchaczy KKZ o uzupełnienie zaliczeń z przedmiotów:
- technologia montażu systemów energetyki odnawialnej,
- systemy energetyki odnawialnej,
w najbliższą  sobotę 7.06.2014 r.
 
Agnieszka Rozwadowska

 

Kwalifikacja B.21 "Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej"

Rysunek techniczny - zaliczenie 21.06.2014

Anna Jaworska

Od nowego roku szkolnego przy Centrum Kształcenia Zawodowego będzie się można się uczyć w technikum na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 

 

Strony