Aktualności

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu MERCEDES SPRINTER 2.9 D, rok produkcji: 1999
 
Cena wywoławcza netto 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych)
 
Wadium 500,00 zł (pięćset złotych)
 

Drugi termin pracy kontrolnej z przedmiotu Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej - 25 stycznia 2014 r. 

Dostawa wyposażenia pracowni Technika urządzeń i systemów energii odnawialnej dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (data zamieszczenia 18.11.2013)
Pliki:
1. Ogłoszenie o przetargu (data zamieszczenia: 18.11.2013)

Strony