Aktualności

 

W dniu 2 września 2013 r. otworzyłiśmy Zasadniczą Szkołę Zawodową kształcąc w zawodzie:

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Elektryk

 

 

Od 1 maja 2013 r. Centrum Kształcenia Praktycznego  zmieniło się w jednostkę o nazwie Centrum Kształcenia Zawodowego.

Strony