Aktualności

25 stycznia 2014 (sobota ) odbedzie się test sprawdzajacy wiadomości o energetycznym wykorzystaniu biomasy cz.1-z przedmiotu : systemy energetyki odnawialnej.
Zakres:

  • zasoby biomasy w Polsce
  • klasyfikacja technologii wykorzystania biomasy
  • spalanie biomasy
  • kotły na paliwa stałe

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 761) Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu MERCEDES SPRINTER 2.9 D, rok produkcji: 1999
 
Cena wywoławcza netto 5 400,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta złotych)
 
Wadium 500,00 zł (pięćset złotych)
 

Strony