Aktualności

W dniu 10 stycznia 2018 o godz. 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami.
Na zebraniu wychowawcy poinformują o postępach w nauce i zachowaniu oraz udzielą informacji o  zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na I semestr.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
w zakresie Osi priorytetowej 13: Infrastruktura Społeczna.

Strony