Aktualności

Proszę o zapoznanie się z listą uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu Erasmus+ Na staże do Włoch.

Lista wywieszona jest na tablicy informacyjnej w Centrum Kształcenia Zawodowego.

Jednocześnie informujemy, iż dnia 20.12.2017 r. o godzinie 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne.

Strony