NOWE WYPOSAŻENIE PRACOWNI DO NAUKI ZAWODU W CKZ

NOWE WYPOSAŻENIE PRACOWNI DO NAUKI ZAWODU W CKZ

W bieżącym roku szkolnym 2018/2019 CKZ doposaża pracownie do nauki w zawodzie Elektryk i Mechanik pojazdów samochodowych. Środki na doposażenie pochodzą z subwencji oświatowej, projektu „Nowoczesne centra edukacji w Powiecie Puławskim” oraz ze środków własnych. Nowe wyposażenie pracowni elektrycznej: monitor interaktywny 65’’, zestaw komputerowy z oprogramowaniem, 3 szt. silników trójfazowych, zestawy mierników oprzyrządowanie stanowisk, zestawy monterskie uczniowskie, szafy magazynowe, osprzęt elektroinstalacyjny do nauki na stanowiskach. Nowe wyposażenie pracowni samochodowej: 5 sztuk podnośników kolumnowych, montażownica do opon, wyważarka do kół, stół probierczy do badania alternatorów i rozruszników, prasa hydrauliczna, wiertarka stołowa, myjka ciśnieniowa do mycia części maszyn, zestawy narzędziowe, komplety kluczy

Oczekujemy ponadto na rozstrzygnięcie przetargów na zakup doposażenia w ramach projektu 13.6

Zakupione pomoce naukowe są niezbędne do nauki, a także służą unowocześnianiu i uatrakcyjnianiu procesu dydaktycznego. Dzięki temu uczniowie CKZ szybciej i lepiej przyswajają przekazywane wiadomości, a zdobyta wiedza i umiejętności są gwarancją dobrego przygotowania zawodowego.