OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Dnia 09.11.2018 r. w podniosłej atmosferze rocznicy stulecia odzyskania niepodległości odbyło się w naszej szkole ślubowanie klasy 1 Bm. Po uroczystej przysiędze uczniowie, nauczyciele oraz wszyscy pracownicy Centrum Kształcenia Zawodowego o godzinie 11.11 odśpiewali 4 zwrotki hymnu narodowego. Ponadto młodzież klas 1 Bm i 2 Bme naszej szkoły w tym dniu uczestniczyła także w koncercie zespołu Contra Mundum organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych. Grupa muzyczna dała wspaniały koncert łączący rockowe brzmienia z patriotycznym przekazem.
 
Dnia 10.11.2018 r. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie CKZ uczestniczyli w uroczystości 100-lecia Odzyskania Niepodległości zorganizowanej przez Władze Powiatu Puławskiego. Uroczystość połączona z podsumowaniem akcji „Podpis dla Rzeczypospolitej” odbywała się w Sali Pompejańskiej Starosty Puławskiego w Puławach. Szkoła otrzymała pamiątkową statuetkę złożoną na ręce Dyrektora. Po uroczystości odbył się koncert młodzieży.