Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego 2019