Pomoc Psychologiczna

Pomoc psychologiczna
 
Miejsca w których, można uzyskać wsparcie psychologiczne:
 
Telefoniczny dyżur psychologa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach pod numerem:
 
785 027 111
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek -piątek 10.00 – 18.00
 
Psycholog pełni także dyżur pod numerami:
81 888 53 05, 81 888 53 06
poniedziałek 8.00 – 16.00
wtorek – piątek 7.00 – 15.00
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach informuje, że osoby objęte kwarantanną,
w związku z podejrzeniem zakażenia wirusem COVID – 19 a także osoby w kryzysie mogą
korzystać ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego w formie rozmowy
telefonicznej. Do dyspozycji dostępni są psychologowie, którzy udzielają wsparcia.
 
Dyżury pełnią: Pani Małgorzata Dudzińska, tel. 81 458 69 81
Pani Ewa Targońska, tel. 81 458 67 80
 
a także: Całodobowy telefon zaufania  – 81 458 67 77.
 
Dla mieszkańców Puław – osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych, koordynowane są
również działania w zakresie robienia codziennych zakupów żywności, środków
higienicznych oraz leków. Kontakt pod numerem telefonu 81 458 62 01.