PYTANIA DO KURSÓW

 
Najczęstsze pytania i wątpliwości dotyczące Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych
Kto może uczestniczyć w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym?

  • uczestnik KKZ musi mieć ukończone 18 lat oraz musi uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu

W jaki sposób można dokonać zapisu?

  • na KKZ można zapisać się w siedzibie CKZ Puławy składając podanie i dostarczając potrzebne dokumenty

Ile kosztuje uczestnictwo w Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym?

  • udział w kursie jest całkowicie BEZPŁATNY, dotyczy to zarówno zajęć teoretycznych jak i praktycznych

Jak długo trwa Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

  • kursy, w zależności od nauczanej kwalifikacji, trwają najczęściej od 2 do 4 semestrów

Kiedy odbywają się zajęcia?

  • kurs może odbywać się zarówno w sposób stacjonarny jak i zaoczny (weekendowy)

Co daje mi ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego?

  • po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu uczestnik kursu otrzymuje świadectwo kwalifikacji w danym zawodzie, co oznacza, że zarówno pod względem teoretycznym jak i praktycznym gotowy jest do podjęcia pracy w kwalifikacji objętej kursem

Czy mam pewność, że kurs który wybrałem na pewno się odbędzie?

  • chcielibyśmy uruchomić kurs w każdej oferowanej przez nasze Centrum specjalności, jednak w przypadku gdy liczba uczestników będzie zbyt mała, kurs nie będzie mógł się odbyć, zawsze proponować będziemy wtedy uczestnictwo w innym kursie