Rekrutacja

 
 
2. W roku szkolnym 2019/2020, dla celów związanych z obsługą elektronicznego naboru kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w województwie lubelskim, został uruchomiony serwer danych o adresie:
 
 

 3. Oferta edukacyjna Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach:

 

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8

Symbol
klasy

Opis klasy

Ilość
miejsc

Uwagi

1

Mechanik pojazdów samochodowych

24 lub 32

Obowiązuje zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu

1

Elektryk

24 lub 32

1

Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

24 lub 32

1

Operator obrabiarek skrawających

24 lub 32

1

Kierowca mechanik

24 lub 32

1

Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych

24 lub 32