Stacja kontroli pojazdów

Uwaga !!!
przy przeglądzie rejestracyjnym
- podpięcie do
KTS GRATIS !!!
 
 
Wykonujemy okresowe przeglądy rejestracyjne przedłużające ważność dowodów rejestracyjnych:
- samochodów osobowych i dostawczych do 3,5 tony,
- ciągników i przyczep rolniczych,
- motocykli,
- pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
- pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne w kraju)
- pojazdów skierowanych przez policję po wypadku, kolizji drogowych lub posiadających usterki techniczne.
 
Oferujemy także:

- naprawy bieżące
- komputerowe badania diagnostyczne
- wymianę ogumienia
- komputerowe wyważanie kół
- w pełni automatyczne urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowej marki VALEO

 

 
 
GODZINY PRACY STACJI:
 
poniedziałek - piątek od 7.00 do 17.00
 

 
Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów przy Centrum Kształcenia Zawodowego
w Puławach prowadzi działalność na podstawie posiadanego Zaświadczenia nr 019 wydanego przez Starostę Puławskiego, potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów. Zaświadczenie to zostało wydane między innymi w oparciu o uzyskaną Decyzję Nr TDT-P-551/16 Transportowego Dozoru Technicznego z dnia 8 czerwca 2016 r., potwierdzającej zgodność wyposażenia
i warunków lokalowych stacji z warunkami technicznymi określonymi przez aktualną ustawę ? Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 108 z 2005 r., poz.908, z późn. zm.).
Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Stacja LPU/019/P jest Podstawową Stacją Kontroli Pojazdów o zakresie badań technicznych pojazdów rodzaju A, B, T rozszerzonym o badania pojazdów w zakresie c, d, e.

Tym samym w Stacji wykonuje się badania techniczne:
A ? motocykli i motorowerów,
B ? pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (tj. samochody osobowe i dostawcze),
T ?  ciągniki rolnicze,
c ? pojazdów przystosowanych do zasilania gazem,
d ? pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą
(pierwsze badania techniczne w kraju),
e ? pojazdów skierowanych przez kontrolę ruchu drogowego (policję) na badania po wypadku, kolizji drogowej lub posiadających usterki techniczne oraz pojazdów, w których dokonano zmiany w stosunku do danych zawartych
w dowodzie rejestracyjnym,
Za wykonane badania techniczne pojazdów pobierane są ustawowe opłaty zawarte
w poniższej tabeli opłat zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 29 września 2004 r. (Dz.U. nr 223 poz. 2261) z uwzględnieniem nowelizacji
z dnia 18 września 2009 r. (Dz.U. nr 155, poz. 1233).
 
TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW
wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r.
(Dz.U. nr 223 poz. 2261 z dn. 14 października 2004 r.)

Opłata w zł     (zawiera VAT)
1.  Okresowe badanie techniczne:
 
B001  0BT - motocykl 62,00
B002  0BT - samochód osobowy 98,00
B003  0BT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 98,00
B004  0BT - taksówka osobowa lub bagażowa (za warunki    dodatkowe) 42,00
B005  0BT - pojazd uprzywilejowany (za warunki dodatkowe) 50,00
B006  0BT - pojazd przystosowany do zasilania gazem (za bad. specjalistyczne) 63,00
B007  0BT - pojazd przystosowany do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego (za warunki dodatkowe) 48,00


2.  Pierwsze badanie techniczne pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą:
B016  PBT - motocykl 116,00
B017  PBT - motorower 116,00
B018  PBT - samochód osobowy 169,00
B018  PBT - samochód ciężarowy do 3,5 t d.m.c. 169,00

3. Pozostałe dodatkowe badania techniczne:
B023 PDBT - pojazdu zarejestrowanego, w którym dokonano montażu instalacji do zasilania gazem (za badanie specjalistyczne) 114,00
 
Działalność CKZ opiera się na dwóch podstawowych gałęziach:
 
- Stacja Kontroli Pojazdów - skomputeryzowany zespół specjalistycznych urządzeń,
z pomocą którego przeprowadzamy badania techniczne pojazdów, w tym okresowe obowiązkowe przeglądy rejestracyjne (w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym) samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t oraz motocykli;

- warsztat samochodowy - specjalistyczna obsługa samochodów wszystkich marek; mechanika i elektromechanika pojazdowa, profesjonalne naprawy podwozi i silników, obsługa klimatyzacji, naprawy spawalnicze oraz inne usługi;

oraz posiada na miejscu

- sklep motoryzacyjny - akcesoria samochodowe oraz części zamienne - profesjonalna obsługa oraz możliwość krótkoterminowego zamówienia części.