Stypendium z programu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" dla ucznia klasy 3mzB!

Z dumą informujemy, że uczeń klasy 3 mzB Dawid Korłub, otrzymał stypendium za wysokie rezultaty w nauce, w ramach programu "Lubelska kuźnia talentów 2019-2021" realizowanego przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działanie 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Serdecznie gratulujemy!