Technikum

W roku szkolnym 2018/2019 kształcenie w Technikum odbędzie się w zawodach:
1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach, jako jedyne w regionie daje możliwość 4-letniego kształcenia na tym prestiżowym kierunku.
Kształcenie w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to nowatorski kierunek nauczania. Potrzeba powstania kierunku wynika z narastających problemów pozyskiwania energii z surowców tradycyjnych i wynikającej z tego konieczności sięgania do źródeł alternatywnych, jako źródeł nienarażonych na bezpośrednie i szybkie wyczerpywanie się.
Nauka kończy się egzaminem pod nadzorem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w najnowocześniejszej i jedynej w regionie pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego.
Pracownia z której korzystają uczniowie technikum, jest wyposażona w sposób kompletny i profesjonalny, co gwarantuje najwyższy poziom kształcenia. W skład bazy dydaktycznej pracowni odnawialnych źródeł energii wchodzą:

  1. Stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej,
  2. Stanowiska do wykonywania połączeń rur
  3. Stanowiska do montażu instalacji
  4. Stanowisko konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji w systemach energii odnawialnej
  5. Stanowisko montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej, w tym:

- panel polikrystaliczny z układem sterującym
- panel solarny do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
- bezprzewodowy regulator temperatury do wszelkich urządzeń grzewczych
- turbina wiatrakowa, regulator, akumulator, przetwornica
- powietrzna pompa ciepła
- kocioł opalany biomasą z podajnikiem

  1. stanowisko do wykonywania połączeń elektrycznych.

 
Absolwent uzyskuje tytuł technika urządzeń i systemów energii odnawialnej a rosnąca ilość inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii daje szerokie możliwości zatrudnienia.