Technikum

Biorąc pod uwagę intensywny rozwój rynku odnawialnych źródeł energii i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny, Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach uruchamia nabór do technikum o specjalności technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Jest to zawód specjalistyczny promowany z uwagi na konieczność cywilizacyjną ochrony środowiska, nie tylko lokalnie, ale również w sensie globalnym. Chodzi głównieo umiejętności wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska. W związku z prężnie rozwijającą się dziedziną gospodarki rośnie zapotrzebowaniena wysokiej klasy specjalistów na rynku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Kształcenie właśnie w tym zawodzie pozwoli na uzyskanie kwalifikacji i tytuł zawodowy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Kształcenie w Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach obejmuje kształcenie w czteroletnim technikum zawodowym. Kształcenie zakończone jest egzaminem prowadzonym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w pracowni prowadzonej właśnie w CKZ. Pracownia jest bardzo dobrze wyposażona, w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne. Absolwent otrzymuje pełne kwalifikacje technika, i może rozpocząć pracę.
Zajęcia odbywają się w najnowszej i jedynej w regionie pracowni odnawialnych źródeł energii wyposażonej w:

 • Stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej;
 • Stanowiska do wykonywania połączeń rur
 • Stanowiska do montażu instalacji
 • Stanowisko konserwacji i naprawy urządzeń i instalacji w systemach energii odnawialnej
 • Stanowisko montażu instalacji systemów energetyki odnawialnej, m.in.
  • zestaw - panel polikrystaliczny z układem sterującym
  • zestaw - panel solarny do ogrzewania ciepłej wody użytkowej
  • bezprzewodowy regulator temperatury do wszelkich urządzeń grzewczych
  • turbina wiatrakowa, regulator, akumulator, przetwornica
  • powietrzna pompa cieplna
  • kocioł opalany biomasą z podajnikiem
 • Stanowisko do wykonywania połączeń elektrycznych