Zagraniczne Staże Zawodowe

„Zagraniczne Staże Zawodowe”

w Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach

W ramach Programu Erasmus Plus zostaną zorganizowane 3-tygodniowe praktyki zawodowe we włoskich przedsiębiorstwach w Spoleto dla trzydziestu dwóch wyróżniających się uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia nr 8 w CKZ w Puławach, kształcących się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz elektryk. Grupie będzie towarzyszyło dwóch opiekunów - pracowników CKZ w Puławach.

Już 10 lutego 2019 r. do Włoch wyjedzie 16 uczniów naszej szkoły.
Udział w zagranicznych praktykach jest całkowicie bezpłatny, ponadto uczniowie na czas wyjazdu maja wypłacone kieszonkowe w wysokości 125 euro.

Obecnie uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach dodatkowych:

  1. 30 godzinach zajęć przygotowawczych z języka włoskiego w zakresie podstawowym,
  2. 10 godzinach zajęć kulturowych
  3. 6 godzinach przygotowania pedagogicznego,
  4. 6 godzinach kursu udzielania pierwszej pomocy
  5. 2 godzinnym spotkaniu z przedstawicielem policji na temat prawnych aspektów pobytu za granicą, możliwych problemów i sposobów radzenia sobie z nimi.

Dzięki zajęciom dodatkowym uczestnicy będą mogli być odpowiednio przygotowani do pobytu oraz   uczestnictwa w praktykach zawodowych we włoskich przedsiębiorstwach.