Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Branżowa Szkoła I stopnia

 
Centrum prowadzi kształcenie w Zasadniczej Szkole Zawodowej Nr 8 w zawodach: mechanik pojazdów samochodowych oraz elektryk.
 
W ramach rekrutacji 2017/2018 prowadzony jest nabór do klas w Branżowej Szkole I stopnia w zawodach:

  • Elektryk - bardzo atrakcyjny i poszukiwany zawód, dlatego też warto przyjść do CKZ
    i zdobyć właśnie te kwalifikacje. Młode osoby, które posiadają wykształcenie i umiejętności właśnie w tym kierunku szybko znajdą pracę lub będą mogły założyć własną działalność gospodarczą. W ramach kształcenia w zawodzie elektryk proponujemy naszym uczniom i absolwentom uzyskanie uprawnień kontrolno-pomiarowych wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). W ramach prowadzonych zajęć uczniowie wykonują montaż i naprawę instalacji elektrycznych, projektują instalacje i sieci elektryczne, zajmują się montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalację i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywanie przeglądów technicznych, konserwację oraz naprawę instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; konserwację oraz naprawę linii napowietrznych i kablowych; prowadzanie konserwacji oraz napraw układów automatyki.
  • Mechanik pojazdów samochodowych - absolwenci klasy o specjalności mechanik pojazdów samochodowych, zdobędą wysokie kwalifikacje i zdobędą umiejętności praktyczne. Wysokim atutem kształcenia uczniów w klasie o specjalności mechanik pojazdów samochodowych jest realizacja zajęć praktycznych w nowoczesnej pracowni samochodowej współpracującej ze stacją diagnostyczną i stacją kontroli pojazdów. Uczniowie oprócz zagadnień wynikających z podstawy programowej mogą szczegółowo zapoznać się z aktualnymi problemami naprawy i diagnostyki pojazdów samochodowych, różnych marek i modeli. Program nauczania obejmuje bezpłatny kurs prawa jazdy kat. B.