Zmiana Planu

UWAGA!!
od II semestru nastąpiła zmiana planu w Centrum Kształcenia Zawodowego
Aktualna wersja dostępna tutaj